Pyramidy a jejich pyramidální energie.

 

Léčivé pyramidy pana Blažejovského na výstavě Minerva (2010).

 

Zásluhou vědeckých pokusů Ing. Drabala známého jako autora patentu č. 91304/59 ,,broušení žiletek v pyramidě" vznikla také kuželová pyramida (léčivá pyramida). Bohužel záhy odjel do USA a tím ustaly odborné informace o využití pyramidální energie člověkem v běžném životě.

Po letech a mnoha úspěšných pokusech si dovolil své poznatky zveřejnit také pan Václav Blažejovský, který je přesvědčen, že kuželová pyramida je schopna chránit lidi před negativním působením elektromagnetického záření (dále elektrosmogu), patogenních zón a chemicky upravených potravin a vody.

Plastové kuželové pyramidy po zhotovení vloží na 24 hodin do velké 4m vysoké pyramidy, kde se do molekulární stavby plastu na věky zakóduje kladná pyramidální energie.

Díky pyramidě můžeme úspěšně lokálně dodávat bioenergii např. páteřním, kloubním, plicním a břišním dutinám. Působení pyramidou na oblast zdravotního problému má vždy kladné výsledky. Tam, kde není bioenergie v dostatečné míře, tělo podléhá ataku nemoci, bolesti a celé škály příznaků daného zdravotního problému.

Pokud dodáme do těla pyramidální energii, buď pobytem v pyramidě, pitím pyramidální vody, obkladem, koupelí (15min), nebo očištěním potravin, tělo získá dostatečnou sílu zdravotním problémům odolat

 

Doporučené využíváni pyramidální energie:

DOSPĚLÍ - 30 minut denně a postupně navyšujeme

MALÉ DÍTĚ - 15 minut

 

Upozornění: Výše uvedené informace jsou míněny jako inspirace pro výzkum a odzkoušení na vlastní kůži na vlastní zodpovědnost, rozhodně nejsou míněny jako lékařské rady či léčivé postupy i to i navzdory tomu, že mnohým lidem to podle nich samotných i podle očitých svědků pomohlo. Výraz Léčivé pyramidy, který se vžil pro kuželové pyramidy, není dle litery zákona v souladu, protože léčivé pyramidy se zatím ve zdravotnické péči oficiálně nepoužívají a do té doby by se místo názvu léčivé pyramidy mělo používat pouze kuželové pyramidy. Až budou léčivé pyramidy uznány vědou a používány v lékařské praxi jako standardní postup, pak to bude v pořádku.